De mens als individu

"Een mensenmassa zien we als menigte maar ieder individu, mens of dier, kan afzonderlijk worden ontleed en is tegenwoordig zelfs aan de hand van DNA te herleiden tot een uniek wezen."

Ton Kalishoek brengt dit gegeven graag tot uiting in zijn kunstwerken die bestaan uit objecten en schilderijen.
Zo zien we anonieme gelaatloze mensen die door de kunstenaar als groep in een emotioneel beladen omgeving worden geplaatst waarmee vragen worden opgewekt als: "Wie zijn die mensen? En... wat drijft ze?